view in publisher's site

Life-Cycle Cost Analysis for Infrastructure Systems: Life-Cycle Cost vs. Safety Level vs. Service Life

تحلیل هزینه چرخه زندگی برای سیستم‌های زیرساخت: هزینه چرخه در برابر. سطح ایمنی در برابر. زندگی خدماتی

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.