view in publisher's site

Airport Pavement Condition Rating and Maintenance-Needs Assessment Using Fuzzy Logic

ارزیابی وضعیت شرایط و نیازهای تعمیر و نگهداری فرودگاه با استفاده از منطق فازی

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.