view in publisher's site

AISC Seismic Design Manual: Moment Frames

راهنمای طراحی لرزه‌ای AISC: چارچوب‌های لحظه‌ای

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.