view in publisher's site

Tribal Politics in Iran: Rural Conflict and the New State, 1921–1941

Click to increase image sizeClick to decrease image size

سیاست قبیله‌ای در ایران: درگیری‌های روستایی و دولت جدید، ۱۹۲۱ - ۱۹۴۱

برای افزایش sizeClick تصویر برای کاهش اندازه تصویر کلیک کنید
ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Sociology and Political Science
 • ترجمه مقاله Sociology and Political Science
 • مقاله جامعه‌شناسی و علوم سیاسی
 • ترجمه مقاله جامعه‌شناسی و علوم سیاسی
 • مقاله Cultural Studies
 • ترجمه مقاله Cultural Studies
 • مقاله مطالعات فرهنگی
 • ترجمه مقاله مطالعات فرهنگی
 • مقاله History
 • ترجمه مقاله History
 • مقاله تاریخ
 • ترجمه مقاله تاریخ
 • مقاله Geography, Planning and Development
 • ترجمه مقاله Geography, Planning and Development
 • مقاله جغرافیا، برنامه‌ریزی و توسعه
 • ترجمه مقاله جغرافیا، برنامه‌ریزی و توسعه
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.