view in publisher's site

Teaching auditing using cases in an online learning environment: the role of ePortfolio assessment

آموزش حسابرسی با استفاده از موارد در یک محیط یادگیری آنلاین: نقش ارزیابی ePortfolio

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Education
  • ترجمه مقاله Education
  • مقاله تحصیل
  • ترجمه مقاله تحصیل
  • مقاله Accounting
  • ترجمه مقاله Accounting
  • مقاله حسابداری
  • ترجمه مقاله حسابداری
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.