view in publisher's site

Cultural heritage management: a global perspective

Click to increase image sizeClick to decrease image size

مدیریت میراث فرهنگی: یک دیدگاه جهانی

برای افزایش sizeClick تصویر برای کاهش اندازه تصویر کلیک کنید
ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.