view in publisher's site

THE CLOSURE OF THE RUSSIAN LABOUR MARKET

تعطیلی بازار کار روسیه

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Demography
  • ترجمه مقاله Demography
  • مقاله جمعیت‌شناسی
  • ترجمه مقاله جمعیت‌شناسی
  • مقاله Geography, Planning and Development
  • ترجمه مقاله Geography, Planning and Development
  • مقاله جغرافیا، برنامه‌ریزی و توسعه
  • ترجمه مقاله جغرافیا، برنامه‌ریزی و توسعه
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.