view in publisher's site

Ferulic Acid Inhibits Gamma Radiation-Induced DNA Strand Breaks and Enhances the Survival of Mice

اسید گاما آمینو تابش گاما - Induced - Induced - Induced را می‌شکند و بقای موش‌ها را نابود می‌کند. Cancer و radiopharmaceuticals، ۲۸ (۱)، ۵۱ - ۵۷

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.