view in publisher's site

Samsum Ant Venom Exerts Anticancer Activity Through Immunomodulation In Vitro and In Vivo

گروه مورچه samsum فعالیت Anticancer را از طریق immunomodulation در Vitro و در Vivo انجام می‌دهد. biotherapy و radiopharmaceuticals، ۳۳ (۲)، ۶۵ - ۷۳

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.