view in publisher's site

Language at work in the Big Four: global aspirations and local segmentation

زبان در کار در بزرگ چهار: آرمان‌های جهانی و تقسیم‌بندی موضعی

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Accounting
  • ترجمه مقاله Accounting
  • مقاله حسابداری
  • ترجمه مقاله حسابداری
  • مقاله Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
  • ترجمه مقاله Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
  • مقاله اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی (متفرقه)
  • ترجمه مقاله اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی (متفرقه)
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.