view in publisher's site

Supporting Uncertain Predicates in DBMS Using Approximate String Matching and Probabilistic Databases

true

پشتیبانی از پیش‌نیازهای نامشخص در DBMS با استفاده از انطباق تقریبی و پایگاه‌های داده اولیه

۱
ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله General Engineering
 • ترجمه مقاله General Engineering
 • مقاله مهندسی عمومی
 • ترجمه مقاله مهندسی عمومی
 • مقاله General Materials Science
 • ترجمه مقاله General Materials Science
 • مقاله علوم مواد عمومی
 • ترجمه مقاله علوم مواد عمومی
 • مقاله General Computer Science
 • ترجمه مقاله General Computer Science
 • مقاله علوم کامپیوتر عمومی
 • ترجمه مقاله علوم کامپیوتر عمومی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.