view in publisher's site

Data-driven robust MILP model for scheduling of multipurpose batch processes under uncertainty

true

مدل MILP مقاوم مبتنی بر داده برای زمان‌بندی فرآیندهای چند منظوره تحت شرایط عدم قطعیت

۱

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.