view in publisher's site

Implementation of Instruments to Measure Mood and Binge Eating Disorder in Medical Undergraduate Programs Using Predictive Software

true

پیاده‌سازی ابزارهای اندازه‌گیری وضعیت ذهنی و Binge در برنامه‌های Undergraduate پزشکی با استفاده از نرم‌افزار پیشگویانه

۱

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.