view in publisher's site

Spatio-temporal mapping and monitoring of Urban Heat Island patterns over Sydney, Australia using MODIS and Landsat-8

true

تهیه نقشه زمانی و پایش الگوهای جزیره حرارتی شهری در سیدنی، استرالیا با استفاده از MODIS و Landsat - ۸

۱
ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.