view in publisher's site

PSO-based method for safe sailing route and efficient speeds decision-support for sea-going ships encountering accidents

true

روش مبتنی بر PSO برای مسیر سفر ایمن و سرعت بخشیدن به پشتیبانی تصمیم‌گیری برای کشتی‌های در حال حرکت در معرض حوادث

۱
ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.