view in publisher's site

Patch antenna bio-inspired on wayfaring-tree (Viburnum lantana) for applications in 2.4 GHz

true

Patch آنتن با الهام از سفر - درخت (viburnum lantana)برای کاربردهایی در ۲.۴ گیگاهرتزی

۱

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.