view in publisher's site

Using Deep Learning and Medical Data Classification for Predicting Bacterial Skin Infection

true

استفاده از آموزش عمیق و طبقه‌بندی داده‌های پزشکی برای پیش‌بینی عفونت پوست باکتریایی

۱
ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.