view in publisher's site

Decentralized Storage System for Edge Computing. 2019 18th International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC)

true

سیستم ذخیره‌سازی Decentralized برای محاسبه لبه. سال ۲۰۱۹ Symposium بین‌المللی در مورد محاسبه موازی و پراکنده (ISPDC)

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.