view in publisher's site

Investment Opportunity Set and Voluntary Disclosure of Prospective Information: A Simultaneous Equations Approach

مجموعه فرصت سرمایه‌گذاری و افشای داوطلبانه اطلاعات مربوط به آینده: رویکرد معادلات همزمانی

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Finance
 • ترجمه مقاله Finance
 • مقاله مالی
 • ترجمه مقاله مالی
 • مقاله Accounting
 • ترجمه مقاله Accounting
 • مقاله حسابداری
 • ترجمه مقاله حسابداری
 • مقاله Business, Management and Accounting (miscellaneous)
 • ترجمه مقاله Business, Management and Accounting (miscellaneous)
 • مقاله تجارت، مدیریت و حسابداری (متفرقه)
 • ترجمه مقاله تجارت، مدیریت و حسابداری (متفرقه)
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.