view in publisher's site

Descriptors of flatness and roughness

توصیف ویژگی‌های صافی و زبری

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Pathology and Forensic Medicine
  • ترجمه مقاله Pathology and Forensic Medicine
  • مقاله آسیب‌شناسی و پزشکی قانونی
  • ترجمه مقاله آسیب‌شناسی و پزشکی قانونی
  • مقاله Histology
  • ترجمه مقاله Histology
  • مقاله تاریخ‌شناسی
  • ترجمه مقاله تاریخ‌شناسی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.