view in publisher's site

CONSUMER SWITCHING COSTS AND FIRM PRICING: EVIDENCE FROM BANK PRICING OF DEPOSIT ACCOUNTS*

مصرف قبض برق و مصرف‌کننده: مدرکی که از حساب‌های بانکی حساب‌های بانکی به دست می‌آید.

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Economics and Econometrics
 • ترجمه مقاله Economics and Econometrics
 • مقاله اقتصاد و اقتصادسنجی
 • ترجمه مقاله اقتصاد و اقتصادسنجی
 • مقاله General Business, Management and Accounting
 • ترجمه مقاله General Business, Management and Accounting
 • مقاله تجارت، مدیریت و حسابداری عمومی
 • ترجمه مقاله تجارت، مدیریت و حسابداری عمومی
 • مقاله Accounting
 • ترجمه مقاله Accounting
 • مقاله حسابداری
 • ترجمه مقاله حسابداری
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.