view in publisher's site

Periodic Response of a Duffing Oscillator Under Combined Harmonic and Random Excitations

پاسخ دوره‌ای یک Oscillator دوفینگ تحت باره‌ای هارمونیک و تصادفی ترکیبی

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.