view in publisher's site

Glasses based on fluorides of metals of the I–IV groups: Synthesis, properties, and application

فلزهای مبتنی بر فلزهای گروه‌های I - IV: سنتز، خواص و کاربرد

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله General Chemical Engineering
 • ترجمه مقاله General Chemical Engineering
 • مقاله مهندسی شیمی عمومی
 • ترجمه مقاله مهندسی شیمی عمومی
 • مقاله Inorganic Chemistry
 • ترجمه مقاله Inorganic Chemistry
 • مقاله شیمی آلی
 • ترجمه مقاله شیمی آلی
 • مقاله Materials Chemistry
 • ترجمه مقاله Materials Chemistry
 • مقاله شیمی مواد
 • ترجمه مقاله شیمی مواد
 • مقاله Metals and Alloys
 • ترجمه مقاله Metals and Alloys
 • مقاله فلزات و آلیاژ
 • ترجمه مقاله فلزات و آلیاژ
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.