view in publisher's site

Altitude and Attitude Tracking of a Quadrotor-Based Aerial Manipulator using Super Twisting Sliding Mode Control

ردیابی و بررسی طرز برخورد یک Manipulator هوایی مبتنی بر quadrotor با استفاده از کنترل حالت سوپر Twisting

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.