view in publisher's site

Implications Of Collaborative Planning, Forecasting, And Replenishment In Supply Chain Management

پیامدهای برنامه‌ریزی مشارکتی، پیش‌بینی، و replenishment در مدیریت زنجیره تامین

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.