view in publisher's site

The Impact of Public Law 480 Imports on Prices and Domestic Supply of Cereals in India

تاثیر قانون عمومی ۴۸۰ واردات بر قیمت‌ها و تامین داخلی of در هند

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.