view in publisher's site

Funds, Factors, and Diversification in Arbitrage Pricing Models

وجوه، عوامل و تنوع در مدل‌های قیمت‌گذاری آربیتراژ در JSTOR

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.