view in publisher's site

On the Trigonometric Moment Problem

در مساله ممان مثلثاتی

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Statistics, Probability and Uncertainty
  • ترجمه مقاله Statistics, Probability and Uncertainty
  • مقاله آمار، احتمال و عدم قطعیت
  • ترجمه مقاله آمار، احتمال و عدم قطعیت
  • مقاله Mathematics (miscellaneous)
  • ترجمه مقاله Mathematics (miscellaneous)
  • مقاله ریاضی (متفرقه)
  • ترجمه مقاله ریاضی (متفرقه)
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.