view in publisher's site

"The Forest's Revenge": Subconscious Motivation in "The Wild Duck"

"انتقام Forest's": انگیزه بخشیدن به "اردک وحشی"

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Literature and Literary Theory
 • ترجمه مقاله Literature and Literary Theory
 • مقاله ادبیات و تئوری ادبی
 • ترجمه مقاله ادبیات و تئوری ادبی
 • مقاله Linguistics and Language
 • ترجمه مقاله Linguistics and Language
 • مقاله زبان‌شناسی و زبان
 • ترجمه مقاله زبان‌شناسی و زبان
 • مقاله Language and Linguistics
 • ترجمه مقاله Language and Linguistics
 • مقاله زبان و زبان‌شناسی
 • ترجمه مقاله زبان و زبان‌شناسی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.