view in publisher's site

Vol. 47, No. 1, Jan., 2005 of Comparative Studies in Society and History on JSTOR

جلد. ۴۷، شماره ۱ ژانویه ۲۰۰۵ مطالعات تطبیقی در جامعه و تاریخ در JSTOR

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.