view in publisher's site

The Timurid Court: Life in Gardens and Tents

دادگاه تیمورید: زندگی در باغ‌ها و توت‌ها

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Anthropology
 • ترجمه مقاله Anthropology
 • مقاله انسان‌شناسی
 • ترجمه مقاله انسان‌شناسی
 • مقاله Cultural Studies
 • ترجمه مقاله Cultural Studies
 • مقاله مطالعات فرهنگی
 • ترجمه مقاله مطالعات فرهنگی
 • مقاله General Arts and Humanities
 • ترجمه مقاله General Arts and Humanities
 • مقاله هنر و علوم انسانی عمومی
 • ترجمه مقاله هنر و علوم انسانی عمومی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.