view in publisher's site

Modifications to the NASA SP-8072 Distributed Source Method II for Ares I Lift-Off Environment Predictions. 15th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference (30th AIAA Aeroacoustics Conference)

اصلاحاتی در روش منبع توزیع‌شده SP در ناسا برای Ares که من پیش‌بینی‌های محیط خارج از محیط‌زیست را تکرار می‌کنم. پانزدهمین کنفرانس AIAA / ceas Aeroacoustics (۳۰ امین کنفرانس Aeroacoustics)

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.