view in publisher's site

The Botryosphaeriaceae: genera and species known from culture

The: سرده و گونه‌های شناخته‌شده از فرهنگ

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
  • ترجمه مقاله Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
  • مقاله علوم کشاورزی و زیستی (متفرقه)
  • ترجمه مقاله علوم کشاورزی و زیستی (متفرقه)
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.